Klachtenfunctionaris

Het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” zal uw klacht doorzetten naar een van onderstaande klachtenfunctionarissen:

Mw. mr. E.D. van Dooren-Wisseborn, jurist


In de rol van ambtelijk secretaris heb ik van 1998 tot 2016 de Klachtencommissie Huisartsenzorg Twente ondersteund. Dat werk heb ik altijd met veel plezier en voldoening gedaan. Doordat ik als secretaris geen deel uitmaakte van de Klachtencommissie, was ik ook in de gelegenheid als bemiddelaar op te treden. Dit zorgde ervoor dat veel klachten van patiënten de Klachtencommissie niet bereikten en dat in veel gevallen de arts-patiëntrelatie in stand kon blijven.

Als klachtenfunctionaris zie ik dit als de kern van mijn werk. Samen met klager en huisarts probeer ik, als onafhankelijke en onpartijdige derde, de onvrede bespreekbaar te maken zodat de patiënt zich gehoord en serieus genomen voelt in zijn klacht en de huisarts de gelegenheid krijgt daar lering uit te trekken.

Ik ben ervan overtuigd dat we met de aandacht hiervoor een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van de hoge kwaliteitsstandaard die we hebben in huisartsenzorg.

Dhr. mr. J.H. Haijkens, oud huisarts en jurist


Van 1974 tot 2004 was ik huisarts in Enschede en van 1985 tot 2007 was ik daarnaast gedurende enkele uren per dag werkzaam als arts in de verslavingszorg. Als huisarts had ik enkele jaren een bestuursfunctie in de huisartsenvereniging.

Ik merkte toen het belang van juridische kennis voor onze beroepsgroep. In mijn vrije tijd ben ik daarom aan de Universiteit van Utrecht Rechten gaan studeren. Die studie heb ik in 1996 afgerond.

Na mijn pensionering als huisarts bleek de combinatie van mijn beide studies een prima basis voor mijn functie als onafhankelijke klachtenfunctionaris en mediator voor de huisartsenposten in Enschede, Hengelo en Almelo.