Het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” zal uw klacht doorzetten naar een van onderstaande klachtenfunctionarissen:

Dhr. mr. J.H. Haijkens, oud huisarts en jurist


Van 1974 tot 2004 was ik huisarts in Enschede en van 1985 tot 2007 was ik daarnaast gedurende enkele uren per dag werkzaam als arts in de verslavingszorg. Als huisarts had ik enkele jaren een bestuursfunctie in de huisartsenvereniging.

Ik merkte toen het belang van juridische kennis voor onze beroepsgroep. In mijn vrije tijd ben ik daarom aan de Universiteit van Utrecht Rechten gaan studeren. Die studie heb ik in 1996 afgerond.

Na mijn pensionering als huisarts bleek de combinatie van mijn beide studies een prima basis voor mijn functie als onafhankelijke klachtenfunctionaris en mediator voor de huisartsenposten in Enschede, Hengelo en Almelo.