Contactinformatie

  • Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente
    Postbus 1084
    7500 BB Enschede

Hoe kan een klacht ingediend worden?

Om een klacht in te dienen bij het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente”(stap 2), kunt u het klachtenformulier in vullen . Als dit voor u echt niet mogelijk is, kunt u ook een klachtenbrief schrijven en deze sturen naar: “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente”, Postbus 1084, 7500 BB, Enschede.