Aangesloten organisaties

Het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” handelt volgens het landelijke modelprotocol klachten af voor:

  • Aangesloten huisartsenpraktijken
  • Huisartsenposten Enschede/Oldenzaal, Hengelo en Almelo
  • Zorggroepen THOON en FEA (ketenzorg COPD, Diabetes Mellitus, CVRM, ouderenzorg).