Het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” handelt volgens het landelijke modelprotocol klachten af voor:

  • Aangesloten huisartsenpraktijken
  • Huisartsenpost Almelo en de Spoedposten Enschede en Hengelo
  • Zorggroepen THOON en FEA (ketenzorg COPD, Diabetes Mellitus, CVRM, ouderenzorg).